e
sv

Magus

avatar

admin

 • e

  Mutlu

 • e

  Eğlenmiş

 • e

  Şaşırmış

 • e

  Kızgın

 • e

  Üzgün

Tarihin en eski zamanlarında bile MAGUS en yüksek mertebeden bir usta olarak kabul edilmiştir. Maji kelimesinin bu kelimeden geldiğini bilmekte fayda vardır. Genellikle kendilerine “büyücü” dediğimiz insanlar hiçbir şekilde inisiye olmayıp, bencil amaçlarına yalanlar ve hilelerle ulaşmak için insanların saflığını ve cehaletini kullanan, gizemlerin taklitçileridirler. Gerçek bir majisyen bu tür işlerden tiksinir. Gerçekte maji kutsal bir bilimdir. O, gerçek anlamda, bütün bilginin toplamıdır. Çünkü o evreni yöneten yasaları öğrenme ve kullanma yolunu öğretir. Bir majisyen ile bir mistik veya aynı şeyi gösteren benzeri bir isim arasında hiçbir fark yoktur. Ne zaman gerçek bir inisiyasyon yaşansa, kişi, içinde bulunduğu inancın inisiyasyona verdiği isim ne olursa olsun aynı temellerden hareket etmek zorundadır. Hayır ve Şer, etkin ve edilgen, ışık ve karanlığın evrensel kutupluluk ilkesine göre, her bilgi iyi amaçlar için kullanılabildiği gibi kötü amaçlar için de kullanilabilir. Aslında ekmek kesmek için kullanılan bir bıçağın, bir katilin elinde bir silaha dönüşmesini düşünelim. Her şey bireyin karakterine bağlıdır. Bu ilke okült bilimlerin bütün alanları için geçerlidir.

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.